สรุปจำนวนศาสนา

# ศาสนา จำนวน (คน)
1*** ไม่ระบุ ***137
2คริสต์5
3พุทธ15,124
รวม15,266

* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น