สรุปจำนวนเชื้อชาติ

# เชื้อชาติ จำนวน (คน)
1*** ไม่ระบุ ***135
2เวียดนาม16
3ไทย14,048
รวม14,199

* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น