สรุปจำนวนสัญชาติ

# สัญชาติ จำนวน (คน)
1*** ไม่ระบุ ***135
2เวียดนาม10
3ไทย15,121
รวม15,266

* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น