โดยการ login เข้าไปในชื่อ ของท่าน แล้ว ไปที่ เมนูรายการหลัก
เลือก ข้อมูลส่วนตัว --> แก้ไขข้อมูลส่วนตัว
เลือก ไม่เปิดเผยคะแนนรายวิชา  แล้ว บันทึกการแก้ไข
เป็นอันเสร็จเรียบร้อย